Administratorem danych osobowych jest L’Occitane Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-822), przy ul. Poleczki 35. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie w celu późniejszego kontaktu. Dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


ContactFormField_Name
ContactFormField_Address
lblContactFormField_Email
lblContactFormField_Zip
lblContactFormField_Tel
lblContactFormField_City
lblContactFormField_Country
lblContactFormField_Comments