Nie testujemy na zwierzętach

Stanowisko L’OCCITANE w kwestii testowania na zwierzętach

L’OCCITANE nie prowadzi i nigdy nie prowadziło jakichkolwiek testów na zwierzętach, i gwarantuje, że żadne składniki aktywne, ani surowce używane w naszych produktach nie były nigdy testowane na zwierzętach, czy to w fazie opracowywania produktu, czy w czasie jego produkcji.

L’OCCITANE od wielu lat angażuje się w działania na rzecz zniesienia testów na zwierzętach, współpracując z takimi organizacjami, jak One Voice czy PETA. Byliśmy również jedną z pierwszych firm, które dołączyły do BUAV – Brytyjskiej Unii na rzecz Zniesienia Wiwisekcji (1997 r.).

Rząd chiński testuje produkty kosmetyczne przeznaczone na rynek chiński, aby zapewnić swoim konsumentom bezpieczeństwo. Badania te prowadzone są w zewnętrznych, chińskich laboratoriach. W grudniu 2011 r. BUAV postanowiła uchylić swoją akredytację dla wszystkich firm operujących w Chinach. PETA postąpiła w ten sam sposób w roku 2012.

Od grudnia 2010 r., L’OCCITANE spotykało się z przedstawicielami chińskich władz a w lutym 2011 r. wzięliśmy udział w specjalnej konferencji, na której pojawili się również przedstawiciele BUAV. Rozmawialiśmy o wprowadzeniu alternatywnych testów, które byłyby uznawane przez wszystkie zainteresowane strony.

L’OCCITANE jest całkowicie zaangażowane w zniesienie testów produktów kosmetycznych na zwierzętach. Wierzymy, że dzięki współpracy z władzami ChRL i promocji naszych produktów, które zarówno w trakcie badań, jak i produkcji nie są w jakikolwiek sposób testowane na zwierzętach, wśród klientów w Chinach, lepiej przyczynimy się do rozwoju pozytywnego dialogu i szerzenia idei zniesienia testów na zwierzętach.

L’OCCITANE utrzymuje współpracę z BUAV jako jedna z głównych marek kosmetycznych wchodzących w skład tzw. Oddziału Chińskiego. Oddział Chiński współpracuje z instytucjami z Europy i ChRL, aby promować alternatywne metody testów. Ostatnia konferencja miała miejsce w maju 2012 r., przewidziano dalsze, regularne spotkania. Władze chińskie uruchomiły niedawno nowy program, którego celem jest zbadanie alternatywnych protokołów testowych, a L’OCCITANE nieustannie, aktywnie promuje jak najszybsze wprowadzenie tych testów.

Polecamy lekturze poniższy list dr. Nicka Palmera, Szefa polityki organizacji Cruelty International adresowany do L’Occitane w tej ważnej kwestii.