Odpowiedzialne zakupy

 
Odpowiedzialne zakupy

Aby zapewnić sprawdzone pochodzenie składników naszych produktów i zrównoważony charakter naszego łańcucha dostaw, stworzyliśmy specjalny zespół do kon...
 
Składniki zrównoważone

Historia L'OCCITANE jest nierozerwalnie związana nie tylko z roślinami Prowansji i regionu Morza Śródziemnego, ale również z ludźmi, którzy je uprawiają. Nasz...
 
Biopiractwu NIE

Patenty rejestrowane przez L'OCCITANE oparte są na osiągnięciach kosmetyki i fitoterapii uzyskiwanych dzięki prowadzonym w firmie badaniom naukowym.L'OCCITANE nie patentuje komple...
 
Etyczne praktyki biznesowe

Od 2011 r. L'OCCITANE oficjalnie przyjęło standardy i wartości Globalnego Paktu Narodów Zjednoczonych w dziedzinach praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowi...