Zrównoważony rozwój

 
Zrównoważony rozwój

Staramy się ograniczać wpływ naszej działalności na środowisko naturalne, od procesu tworzenia kosmetyków, po produkcję opakowań i dystrybucję gotowych produktów. Ab...
 
Formuły

L'OCCITANE podjeło następujące działania w celu zmniejszenia wpływu swojej działalności na środowisko:• Całkowita eliminacja ftalanów z zapachów od 2005 r.&bull...
 
Opakowania

L'OCCITANE stworzyło kartę projektowania eko-opakowań, w której wyznaczyło cztery cele:• Ograniczanie: wagi opakowania, ilości wyrzucanego materiału, wpływ na środowis...
 
Produkcja

Ograniczanie wpływu fabryk L'OCCITANE na środowisko naturalne to jedna z osi polityki ekologicznej L'OCCITANE. Wyróżniono trzy cele:• Ograniczenie zużycia energii&bull...
 
Pracownicy

Nasze zakłady produkcyjne zatrudniają łącznie ponad 1000 osób. Podjęliśmy wiele działań mających na celu promocję ochrony środowiska wśród naszych pracowników.
 
Logistyka

Ocena naszego śladu węglowego wykonana w 2011 r. pozwoliła zidentyfikować obszary, które wymagały poprawy, mianowicie logistykę wychodzącą: redukcja transportu lotniczego i stopie...
 
Salony

L'OCCITANE gwarantuje, że wykorzystywane przez nie produkty, jak farby, wapno czy materiały kamienne są przyjazne dla środowiska, a drewno pochodzi z lasów zarządzanych w s...