Aby zwiększyć potencjał programu wspólnego rozwoju, L'OCCITANE złożyło wniosek o przyznanie sieci handlowo-produkcyjnej masła shea certyfikatu sprawiedliwego handlu ECOCERT. Pozwoliło to kobietom na stworzenie bardziej wydajnej struktury, jak równiez wykorzystanie certyfikatu do skuteczniejszej promocji swoich produktów na świecie i zwiększenie możliwości rozwoju.

Certyfikat EFT jest przyznawany przez ECOCERT w duchu solidarności i zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest ustanowienie zrównoważonego podejścia do rozwoju łańcuchów produkcyjnych dóbr, opierającego się na bliskim partnerstwie z producentami. Każdego roku organizacja przeprowadza dogłębną kontrolę zakładu produkcyjnego.

Certyfikat EFT daje wiele korzyści producentom z krajów rozwijających się: Etyczne: Gwarancja minimalnej ceny sprzedaży, pozwalającej na godziwe wynagrodzenie pracowników. Społeczne: Rozsądne warunki pracy, wspólna organizacja i przeznaczenie funduszy na rozwój społeczeństwa, w którym funkcjonuje producent. Zdrowotne/Środowiskowe: Produkcja w zgodzie z naturą i z dbałością o zdrowie pracowników. Rozwojowe: Handel opierający się na zrównoważonym partnerstwie, przekazanie większej władzy w ręce producentów.