Poniżej szpitale, które wsparliśmy:

• Wielospecjalistyczny Szpital miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ,
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań 
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Józefa Bema 1, 24-100 Puławy
• Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec
• Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
• Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej Curie, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz

DZIĘKUJEMY!

Wszyscy pracownicy L'OCCITANE są bardzo wdzięczni personelowi medycznemu za ich niestrudzoną walkę.