"Ten certyfikat jest dla nas bardzo korzystny."

Henriette Ouédraogo, przewodnicząca grupy Ragussi produkującej organiczne masło shea w departamencie Tanghin Dassouri.

Jaka jest pani opinia o certyfikacie EFT? "Uważam, że certyfikat EFT bardzo wzmocnił naszą spółdzielnię, daje nam wiele korzyści, nawet jeżeli nakłada na nas przy tym pewne ograniczenia. Ze społecznego punktu widzenia, osoby zaangażowane w projekt zauważyły poprawę warunków życia. Z punktu widzenia środowiska naturalnego, podniosła się świadomość konieczności dbania o przyrodę, a zwłaszcza o nasz ekosystem (zapobieganie pustynnieniu, wzbogacanie gleby nawozami organicznymi, identyfkacja nowych miejsc do zbierania orzechów masłosza itd.)."

W jaki sposób certyfikat pomaga kobietom? Czy wiążą sie z nim jakieś niedogodności? "Moje koleżanki są bardzo zadowolone z certyfikatu - ich mężowie zaczęli je darzyć większym szacunkiem. Poprawiły się warunki pracy, zarówno pod względem bezpieczeństwa i higieny. Po zapoznaniu się z zasadami i standardami EFT, kobiety czują się bardziej odpowiedzialne za produkcję - bardziej się starają przy wykonywaniu nawet rutynowych czynności. Nie powiedziałabym, że wiążą się z tym jakieś niedogodności - to po prostu kwestia przyzwyczajenia się do nowych przepisów."