Mój koszyk

Polityka Prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych, także tych pozyskanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej: https://pl.loccitane.com/ (dalej: “Strona Internetowa”), na warunkach określonych w niniejszej Polityce Ochrony Danych Osobowych, L'Occitane Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warsaw (“L’Occitane”). Zbieranie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tej dziedzinie.

Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych wraz z Informacją Dotyczącą Stosowania Plików Cookies, dostępną pod adresem: Polityka plików Cookie, ma zastosowanie do danych zbieranych przez L’Occitane w czasie, gdy korzystają Państwo ze Strony Internetowej i aplikacji mobilnej oraz wizyty w salonie L’Occitane. Dokument opisuje rodzaje danych pozyskiwanych od klientów oraz wyjaśnia, w jaki sposób L’Occitane korzysta, ujawnia, udostępnia i przekazuje przedmiotowe dane. Przedstawia przysługujące Państwu uprawnienia odnośnie wykorzystania danych przez L’Occitane i środki podejmowane celem ochrony bezpieczeństwa danych. Wskazuje sposoby kontaktu z L’Occitane w zakresie ochrony danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, by Państwa dane osobowe były wykorzystywane w sposób tutaj opisany, L’Occitane może nie być w stanie zrealizować niektórych z Państwa oczekiwań.

Prosimy, by przeglądali Państwo regularnie niniejszą Politykę Ochrony Danych Osobowych celem pozostawania na bieżąco z wszelkimi możliwymi zmianami, a zwłaszcza odnoszącymi się do zbierania oraz warunków przetwarzania Państwa danych osobowych. Omówione zagadnienia:


ZBIERANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

L’Occitane może zbierać Państwa dane osobowe w różnych sytuacjach, w szczególności kiedy odwiedzają Państwo nasze sklepy, biorą udział w wydarzeniach, przeglądają treść Strony Internetowej online lub korzystają z aplikacji mobilnych L’Occitane. Dane mogą być zbierane na przykład, gdy rejestrują się Państwo jako członek lub dołączają do programu lojalnościowego L’Occitane, przed dokonaniem zakupu online, podczas udziału w konkursie lub grze promocyjnej, kiedy uczestniczą Państwo w aktywności organizowanej przez L’Occitane za pośrednictwem ankiet poprzez aplikacje i portale społecznościowe, kiedy zapisują się Państwo do newslettera, zamawiają katalog, dołączają do strony premium z ograniczonym dostępem, rejestrują się na wydarzenie lub kontaktują się z L’Occitane mailowo lub telefonicznie.
L’Occitane może również łączyć informacje na Państwa temat, zbierane z różnych używanych przez Państwa urządzeń.

L’Occitane może zbierać informacje następującego rodzaju:

a) Dane niezbędne do rejestracji (nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub inny);
b) Nazwy użytkownika i hasła;
c) Dane osobowe (data urodzenia, płeć, wybrany język oraz profil urody, taki jak rodzaj skóry i włosów);
d) Państwa zainteresowania i informacje o korzystaniu z produktów L’Occitane oraz produktów podobnego rodzaju;
e) Dane płatnicze (numer karty bankowej, data ważności, numer autoryzacji, kod bezpieczeństwa, adres dostawy oraz adres do faktury);
f) Informacje dotyczące zakupów i wykonywanych operacji (rodzaj i ilość nabytych i zwróconych produktów);
g) Dane obsługi klienta, ankiety i uwagi z działu obsługi klienta oraz dane uzyskane od zespołu obsługi klienta L’Occitane;
h) Zdjęcia, filmy oraz inne przesłane przez Państwa materiały;
i) Dane kontaktowe Państwa znajomych oraz innych osób, z którymi L’Occitane ma się skontaktować na Państwa prośbę (nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub inny);
j) Dane o lokalizacji i geolokalizacji;
k) Państwa zachowanie w sklepach lub punktach sprzedaży L’Occitane;
l) Państwa dane znajdujące się na platformach portali społecznościowych, jeżeli wchodzą Państwo na jedną ze stron L’Occitane przy użyciu loginu z portalu społecznościowego;
m) Dotyczące Państwa dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, w tym publicznie dostępnej zawartości na platformie portalu społecznościowego;
n) Jakiekolwiek inne dane, które przekazali Państwo L’Occitane na jej prośbę;
oraz
o) Dane, które L’Occitane może uzyskać od dostawców usług zewnętrznych.

Ponadto, jak wyjaśniono w Informacji Dotyczącej Stosowania Plików Cookies, L’Occitane może zbierać pewne dane oraz śledzić Państwa aktywność online, jak również dane powiązane z Państwa urządzeniem i systemem operacyjnym, Państwa adres IP, oglądane przez Państwa strony internetowe i reklamy, szczegóły dotyczące przeglądania przez Państwa treści L’Occitane dostępnej online i na portalach społecznościowych, identyfikatory reklamowe lub podobne oraz informacje o Państwach działaniach online, zebrane poprzez środki zautomatyzowane, takie jak cookies używane przez L’Occitane, cookies osób trzecich, serwery Web, piksele i Web tagi, oraz poprzez środki demograficzne, połączone z obszarami zainteresowania i ich treścią, kiedy wyświetlają Państwo Stronę Internetową, korzystają z aplikacji lub mediów społecznościowych L’Occitane, kontaktują się z L’Occitane w jakikolwiek sposób lub za pomocą jakiejkolwiek aplikacji, otwierają wiadomość wysłaną do Państwa przez L’Occitane albo osoby trzecie w jej imieniu, jak również kiedy odwiedzają Państwo strony internetowe i sieci osób trzecich, na których wyświetlane są reklamy L’Occitane. L’Occitane może ustalić powiązania pomiędzy danymi zbieranymi za pośrednictwem środków zautomatyzowanych (takimi jak Państwa dane i historia przeglądania) a innymi odnoszącymi się do Państwa danymi, uzyskanymi przez L’Occitane.

Dostawcy aplikacji, narzędzi, gadżetów i wtyczek osób trzecich na stronach internetowych i aplikacjach L’Occitane, jak również na stronach internetowych i w sieciach osób trzecich, gdzie wyświetlane są reklamy L’Occitane (takich jak sieci reklamowe, cyfrowi partnerzy reklamowi oraz platformy mediów społecznościowych), mogą także wykorzystywać środki zautomatyzowane i demograficzne powiązane z obszarami zainteresowania i treścią, w celu zbierania odnoszących się do Państwa danych, takich jak Państwa interakcje z tymi funkcjami, podczas śledzenia Państwa aktywności online, w sposób stały i poprzez strony internetowe osób trzecich. Te dane są zbierane bezpośrednio przez dostawców osób trzecich (oprócz danych zbieranych przez L’Occitane) i podlegają ich polityce.
L’Occitane nie ponosi, w granicach prawem określonych, odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich i ich dostawców.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zbieranie przez L’Occitane wyżej wymienionych danych, może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli skorzystać z niektórych usług oferowanych przez L’Occitane, w tym określonych w niniejszej Polityce Ochrony Danych Osobowych.
 

KORZYSTANIE Z ZEBRANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W jakim celu L’Occitane przetwarza Państwa dane?

W jaki sposób L’Occitane wykorzystuje Państwa dane do tych celów?

Jakie są podstawy prawne przetwarzania?

W celu zapewnienia Państwu produktów i usług

L’Occitane korzysta z Państwa danych osobowych celem zapewnienia Państwu produktów i usług dopasowanych do Państwa potrzeb.

L’Occitane wykorzystuje przedmiotowe dane celem wywiązania się ze zobowiązań płynących z zawartej z Państwem umowy.

W celu realizowania transakcji, w tym płatności, dokonywanych poprzez Stronę Internetową

L’Occitane korzysta z danych, w tym danych dotyczących płatności, celem przetworzenia transakcji, np. kiedy składają Państwo zamówienie poprzez Stronę Internetową.

L’Occitane wykorzystuje przedmiotowe dane celem wywiązania się ze zobowiązań płynących z zawartej z Państwem umowy.

W celu stworzenia, zarejestrowania i zarządzania Państwa kontem

L’Occitane wykorzystuje Państwa dane osobowe, w tym adres e-mail i nazwę użytkownika, w celu utworzenia, zarejestrowania i zarządzania Państwa kontem, np. przesyłając Państwu hasło na Państwa prośbę oraz weryfikując Państwa tożsamość w razie potrzeby.

L’Occitane wykorzystuje przedmiotowe dane celem wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

L’Occitane wykorzystuje przedmiotowe dane celem wywiązania się ze zobowiązań płynących z zawartej z Państwem umowy.

W celu stworzenia i zarządzania kontami w wewnętrznych systemach

L’Occitane wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu otwarcia i zarządzania Państwa kontem wewnętrznych systemach.

L’Occitane wykorzystuje przedmiotowe dane celem wywiązania się ze zobowiązań płynących z zawartej z Państwem umowy.

W celu zarządzania Państwa opiniami

L’Occitane wykorzystuje Państwa dane osobowe, w tym adres e-mail i nazwę użytkownika, do zarządzania publikowanymi przez Państwa opiniami dotyczącymi produktów L’Occitane.

L’Occitane wykorzystuje przedmiotowe dane celem wywiązania się ze zobowiązań płynących z zawartej z Państwem umowy.

 

Jeżeli nie łączy Państwa umowa z L’Occitane, omawiane przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu L’Occitane, tj. lepszej komunikacji z klientami i podnoszenia jakości produktów i usług.

W celu kontaktowania się z Państwem oraz udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania

L’Occitane wykorzystuje Państwa dane osobowe, w tym dane kontaktowe i dane z video chatu, w celu porozumiewania się z Państwem i odpowiadania na Państwa zapytania.

L’Occitane wykorzystuje przedmiotowe dane celem wywiązania się ze zobowiązań płynących z zawartej z Państwem umowy.

 

Jeżeli nie łączy Państwa umowa z L’Occitane, omawiane przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu L’Occitane, tj. lepszej komunikacji z klientami.

W celu zarządzania Państwa udziałem w promocjach, szczególnych wydarzeniach (takich jak konkursy, gry, losowania, oferty, ankiety i badania rynku) oraz Państwa udziałem w naszym programie lojalnościowym

L’Occitane wykorzystuje Państwa dane osobowe, w tym informacje dotyczące zakupów i dokonywanych działań, w celu zarządzania Państwa udziałem w różnych promocjach i wydarzeniach specjalnych, jak również w programie lojalnościowym.

L’Occitane wykorzystuje przedmiotowe dane celem wywiązania się ze zobowiązań płynących z zawartej z Państwem umowy (kiedy akceptuja Państwo regulamin konkursu, gry lub losowania oraz warunki udziału w programie lojalnościowym).

 

Omawiane przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu L’Occitane, tj. lepszego przygotowywania ofert, ankiet i badania rynku.

W celu realizowania dostaw lub świadczenia na Państwa rzecz usług (takich jak newsletter poprzez e-mail, usługa ponownej dostawy, płatność elektronicznych)

L’Occitane wykorzystuje Państwa dane osobowe, w tym dane kontaktowe i adres e-mail, w celu realizowania dostaw i zapewnienia, że mają Państwo dostęp do innych usług L’Occitane.

L’Occitane wykorzystuje przedmiotowe dane celem wywiązania się ze zobowiązań płynących z zawartej z Państwem umowy.

 

W celu promowania, oceny i ulepszania produktów i usług L’Occitane (zwłaszcza rozwijając nowe produkty i usługi, analizując bazę danych klientów, przeprowadzając analizy danych, rozliczenia i audyt)

L’Occitane łączy dane osobowe, zwłaszcza te dostarczane przez obsługę klienta, dla oceny i podnoszenia jakości oferowanych Państwu produktów i usług.

Omawiane przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu L’Occitane.

W celu przesyłania ofert promocyjnych oraz innych powiadomień i informacji, które w ocenie L’Occitane mogą być dla Państwa przydatne (w tym ofert specjalnych) poprzez e-mail, pocztą, wiadomości telefoniczne, SMS oraz  notyfikacji, jak również w celu rozwijania i przeprowadzania ukierunkowanych kampanii marketingowych oraz reklam behawioralnych, w tym poprzez wyświetlanie w aplikacjach osób trzecich zainstalowanych na Państwa telefonie

L’Occitane wykorzystuje dane osobowe, w tym dane kontaktowe, informacje o zakupach i o profilu urody, celem przesyłania informacji, które mogą Państwa zainteresować.

L’Occitane uzyskuje Państwa zgodę przed każdym przetwarzaniem Państwa danych do tego celu.

W zakresie korespondencji pocztowej omawiane przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu L’Occitane.

W celu informowania Państwa o adresach sklepów, jak również przedstawiania reklam opartych na Państwa lokalizacji geograficznej.

L’Occitane wykorzystuje dane osobowe, w tym dane geolokalizacyjne, w celu informowania Państwa o danych kontaktowych sklepów znajdujących się najbliżej Państwa miejsca pobytu oraz w celu dostosowania informacji marektingowych na podstawie Państwa lokalizacji.

L’Occitane uzyskuje Państwa zgodę przed każdym przetwarzaniem Państwa danych do tego celu.

W celu dokumentowania dokonywanych przez Państwa wyborów oraz zwyczajów odnoszących się do produktów i usług L’Occitane

L’Occitane wykorzystuje Państwa dane osobowe, w tym Państwa zainteresowanie i korzystanie z produktów L’Occitane, do zbadania optymalnego sposobu korzystania z produktów i usług L’Occitane.

Omawiane przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu L’Occitane, tj. aby Państwa lepiej poznać.

Do analizy ankiet lub statystyk celem ulepszenia Strony Internetowej i usług L’Occitane

L’Occitane wykorzystuje Państwa dane osobowe, w tym dane, ankiety i uwagi uzyskane z działu obsługi klienta, w celu podniesienia jakości Strony Internetowej i usług L’Occitane.

Omawiane przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu L’Occitane, tj. aby Państwa lepiej poznać.

Celem wypełnienia obowiązków L’Occitane wynikających z zawartych z Państwem umów

L’Occitane wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu lepszego wyjścia naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wynikającym z umów łączących Państwa z L’Occitane.

L’Occitane wykorzystuje przedmiotowe dane celem wywiązania się ze zobowiązań płynących z zawartej z Państwem umowy.

Celem zapewnienia, że zawartość Strony Internetowej, profilu LOccitane na portalach społecznościowych oraz wiadomości e-mail L’Occitane są jak najlepiej prezentowane oraz celem personalizowania korzystania ze Strony Internetowej poprzez dostarczanie Państwu informacji i produktów pasujących do Państwa potrzeb

L’Occitane wykorzystuje dane osobowe, zwłaszcza dotyczące Państwa aktywności online, przeglądarki i systemu operacyjnego, celem zapewnienia, że Strona Internetowa wyświetla się poprawnie na Państwa komputerze.

Omawiane przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu L’Occitane, tj. aby zapewnić Państwu dostęp dostosowany do Strony Internetowej przy jednoczesnym podnoszeniu jakości korzystania, kiedy przeglądają Państwo Stronę Internetową.

Celem wzbogacania Strony Internetowej i marketingu L’Occitane

L’Occitane łączy dane zwłaszcza dotyczące oglądanych przez Państwa stron internetowych, celem zapewnienia Państwu treści reklamowej spełniającej Państwa oczekiwania.

Omawiane przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu L’Occitane, tj. aby podnieść atrakcyjność Strony Internetowej i ulepszać jej treść.

Celem zarządzania Stroną Internetową i zwalczania oszustwa

L’Occitane wykorzystuje dane osobowe, w tym cookies, w celu aktualizacji i ulepszania Strony Internetowej oraz zapobiegania oszustwom w Internecie.

Omawiane przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu L’Occitane, tj. zarządzania Stroną Internetową w sposób pozwalający na zapobieganie oszustwom i zwalczanie wszelkiego ryzyka oszustwa, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa Strony Internetowej w czasie, gdy ją Państwo przeglądają.

 

Celem prowadzenia badań i analiz skuteczności marketingu L’Occitane oraz podejmowanych działań reklamowych

L’Occitane wykorzystuje dane osobowe, w tym dane pozyskane od dostawców usług zewnętrznych, w celu badania skuteczności komunikacji L’Occitane.

Omawiane przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu L’Occitane, tj. analizy skuteczności komunikacji tak, aby zapewnić Państwu sposób korzystania najlepiej odpowiadający Państwa oczekiwaniom.

Celem analizy, w jaki sposób i jak często odwiedzają Państwo Stronę Internetową

L’Occitane wykorzystuje dane osobowe, w tym cookies, w celu analizy sposobu korzystania przez Państwa ze Strony Internetowej.

Omawiane przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu L’Occitane, tj. do analizy Państwa aktywności na Stronie Internetowej tak, aby lepiej odpowiadać na Państwa oczekiwania w przyszłości.

Celem ukierunkowania reklam i wiadomości wysyłanych do Państwa za pośrednictwem sieci reklamowych osób trzecich, w tym wyszukiwarek takich jak Google, oraz portali społecznościowych takich jak Facebook

L’Occitane wykorzystuje dane z portali społecznościowych oraz portali osób trzecich, zwłaszcza dotyczące środków demograficznych połączonych z obszarami zainteresowania i kontekstem, jak również Państwa aktywnością online, w sposób odrębny lub łączony. Po połączeniu tych danych z innymi informacjami zapewnionymi przez L’Occitane, otrzymają Panstwo przekazy reklamowe dopasowane do Państwa zainteresowań.

Omawiane przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu L’Occitane, tj. aby Państwa lepiej poznać i aby, aby zapewnić Państwu sposób korzystania najlepiej odpowiadający Państwa oczekiwaniom.

 

 

 INFORMACJE UDOSTĘPNIANE PRZEZ L’OCCITANE

L’Occitane nie ujawnia Państwa danych osobowych, za wyjątkiem następujących przypadków:

a. w ramach grupy L’Occitane na całym świecie, tzn. spółkom zależnym od L’Occitane oraz spółce dominującej (“Grupa L’Occitane”);
b. usługodawcom, którzy świadczą usługi w imieniu L’Occitane lub którzy pomagają L’Occitane w utrzymaniu lub ulepszaniu Stron Internetowych, w zarządzaniu programem lojalnościowym L’Occitane, jak również w dystrybucji, podnoszeniu jakości lub marketingu produktów i usług oferowanych Państwu przez L’Occitane, w tym podmiotom przetwarzającym zamówienia i zapewniającym Web hosting oraz przechowywanie informacji, dostawcom usług e-mail, usług marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, usług badań i analizy, jak również usług zarządzania tagami, takim jak Google Analytics i Adobe Analytics. Dalsze informacje na temat wspomnianych usług analitycznych oraz przysługującego Państwu prawa wyrażenia sprzeciwu znajdą Państwo na stronach:

Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Adobe Analytics: https://www.adobe.com/pl/privacy.html
c. partnerom biznesowym L’Occitane w zakresie współpracy między markami produktów, wspólnymi promocjami, informacjami i programami;

partnerom biznesowym L’Occitane dla ich własnych celów, w tym zapewnienia Państwu informacji odnośnie produktów i usług osób trzecich, które mogą Państwa interesować, jeżeli formalnie dopuścili Państwo taką możliwość i wyrazili na nią zgodę;

d. L’Occitane jest zobowiązane do ujawnienia danych na podstawie przepisów prawa;

e. organom Policji, administracji publicznej lub innym podmiotom w wykonaniu decyzji, orzeczenia albo wezwania;

f. jeśli L’Occitane uzna, że ujawnienie jest niezbędne celem zapobieżenia szkodzie na osobie albo majątkowej, albo oszustwu, które mogłoby dotknąć Państwa lub L’Occitane; celem zapobieżenia lub zgłoszenia działalności bezprawnej; celem ochrony praw własności jakiejkolwiek osoby lub bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, w tym Państwa, lub na podstawie Regulaminu lub jakiejkolwiek innej umowy łączącej Państwa z L’Occitane;

g. w ramach sprzedaży całości lub części spółki i jej majątku osobie trzeciej, lub w ramach reorganizacji lub restrukturyzacji (w tym rozwiązania lub likwidacji); oraz

h. jeżeli wyrażą Państwo w inny sposób zgodę na ujawnienie lub zażądają Państwo ujawnienia informacji osobom trzecim. L’Occitane może ujawnić zbiorcze lub anonimowe informacje, które nie pozwalają na Państwa identyfikację, dla własnych celów gospodarczych L’Occitane lub jej partnerów. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą zwłaszcza obejmować liczbę odwiedzin na Stronie Internetowej oraz liczbę kliknięć na reklamy L’Occitane lub liczbę e-maili.

PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje Państwa dotyczące i zbierane przez L’Occitane mogą być przekazywane, przechowywane oraz przetwarzane dla uprzednio wymienionych celów w każdym państwie i terytorium, na którym działa jakakolwiek spółka z Grupy L’Occitane albo osoba trzecia świadcząca usługi, agent lub partner biznesowy L’Occitane, w tym w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii oraz Stanach Zjednoczonych. Możliwe jest również przetwarzanie danych przez pracowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i poza Państwa krajem.

Jeśli L’Occitane przekazuje Państwa dane do kraju, który nie oferuje satysfakcjonującego stopnia ochrony, L’Occitane podejmuje następujące środki celem zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych:

- w razie wymiany danych osobowych ze Stanami Zjednoczonymi, ochronę Państwa danych osobowych zapewnia mechanizm certyfikacji programu Tarcza Prywatności UE-USA; oraz
- w razie wymiany danych osobowych z [Pakistan, Indie, Rosja, Australia i Azja], poprzez wykorzystanie Standardowych Klauzul Umownych opracowanych przez Komisję Europejską.
Więcej informacji w powyższym zakresie mogą Państwo uzyskać kontaktując się z L’Occitane mailem lub pocztą, na adresy wskazane w sekcji „Kontakt” poniżej.
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OKRESU ZATRZYMYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

O ile inaczej nie wskazano, L’Occitane będzie przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania wyżej wymienionych celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W niektórych przypadkach, L’Occitane jest zobowiązana zatrzymać dane celem wypełnienia prawnych i administracyjnych obowiązków. Gdy informacje nie są już potrzebne, zostają usunięte z systemów L’Occitane albo zanonimizowane.

OCHRONA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

L’Occitane wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją lub jakimkolwiek innym nieuprawnionym ujawnieniem, dostępem lub wykorzystaniem.
 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE I TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Niektóre ze stron i aplikacji L’Occitane umożliwiają użytkownikom publikowanie własnych treści. L’Occitane podkreśla, że każda treść publikowana na platformie społecznościowej L’Occitane jest ogólnodostępna. Należy zatem zachować szczególną ostrożność zamieszczając informacje, w szczególności takie jak dane finansowe, adres lub dane dotyczące stanu zdrowia. L’Occitane nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania osób trzecich, jeżeli opublikują Państwo dane osobowe na którejkolwiek platformie portalu społecznościowego L’Occitane.
 

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

W każdym czasie przysługuje Państwu uprawnienie i możliwość poprawiania, aktualizowania oraz usuwania informacji, także tych znajdujących się na Państwa koncie online, jak również Państwa ustawień. W tym celu należy zalogować się na konto, wejść w zakładkę “Moje konto” lub skontaktować z L’Occitane zgodnie z informacją zawartą w sekcji “Kontakt” niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Mogą Państwo również zażądać usunięcia Państwa danych z list dystrybucyjnych L’Occitane, oraz wykonać przysługujące Państwu prawo cofnięcia zgody na otrzymywanie od L’Occitane jakichkolwiek bezpośrednich informacji marketingowych. W tym celu należy skontaktować się z L’Occitane zgodnie z informacją zawartą w sekcji “Kontakt” niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych lub wejść na link “Zrezygnuj” lub postępować zgodnie z instrukcją wycofania zgody przesłaną w naszym komunikacie. Przetworzenie wycofania zgody może zająć kilka dni i w tym czasie mogą Państwo nadal otrzymywać maile marketingowe lub promocyjne albo przesyłki pocztowe. Cofnięcie zgody na otrzymywanie bezpośrednich wiadomości marketingowych nie uniemożliwia L’Occitane przesyłania innego rodzaju wiadomości niedotyczących reklamy, np. mailowych potwierdzeń transakcji. Jeżeli nie życzą sobie Państwo zbierania danych dotyczących Państwa lokalizacji lub geolokalizacji, mogą Państwo temu zapobiec zmieniając parametry w Państwa urządzeniu lub korzystając z poniższych opcji:

a. dezaktywacja usług lokalizacji w konkretnych aplikacjach, dla których wyrazili Państwo zgodę na zbieranie danych dotyczących lokalizacji lub geolokalizacji na potrzeby ukierunkowanego marketingu bezpośredniego;
b. dezaktywacja usług lokalizacji we wszystkich aplikacjach;
c. wyłączenie Bluetooth;
d. Android:
https://support.google.com/googleplay/answer/3405269?hl=pl ; lub
e. IOS: https://support.apple.com/pl-pl/HT202074

W granicach obowiązujących przepisów prawa mogą Państwo:

- zażądać dostępu do Państwa danych osobowych posiadanych przez L’Occitane oraz uzyskać ich kopię,
- zażądać poprawienia, aktualizacji, ograniczenia lub zablokowania jakichkolwiek danych,
- otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, na żądanie skierowane do L’Occitane mailem lub pocztą na adresy wskazane w sekcji „Kontakt” poniżej.

Na zasadach określonych w przepisach prawa mogą Państwo wycofać uprzednio wyrażoną zgodę, lub - w każdym czasie i z przyczyn prawnie uzasadnionych, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. L’Occitane zastosuje się do Państwa decyzji.

Mogą Państwo również zadecydować o sposobie zarządzania Państwa danymi osobowymi po śmierci i poinformować o tym L’Occitane wprost albo za pośrednictwem osoby trzeciej, która ma to uczynić w stosownym czasie.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

LINKI DO STRON I USŁUG OSÓB TRZECICH

Strony internetowe i aplikacje L’Occitane mogą zawierać linki do stron, aplikacji i usług świadczonych przez osoby trzecie. L’Occitane podkreśla, że nie wyraża zgody ani nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te osoby, pomimo zamieszczenia linków do ich stron. Wspomniane osoby mogą posiadać własną politykę ochrony danych osobowych i L’Occitane usilnie zaleca zapoznanie się z nią. Produkty i usługi L’Occitane mogą być również Państwu oferowane za pośrednictwem platform lub innych kanałów dostępu lub komunikacji osób trzecich. L’Occitane nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych na tych stronach, aplikacjach i usługach, które nie są świadczone przez L’Occitane.

ZMIANA POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych może być okresowo aktualizowana celem uwzględnienia zmian praktyki L’Occitane dotyczącej przetwarzania danych osobowych. L’Occitane będzie Państwa informować o tych zmianach, w tym o dacie ich wejścia w życie. Korzystanie ze Strony Internetowej po wejściu w życie przedmiotowych zmian będzie rozumiane jako wyrażenie Państwa zgody na zmiany.
 

KONTAKT

Jeżeli życzą sobie Państwo, by L’Occitane zaktualizowało posiadane informacje dotyczące Państwa lub Państwa ustawień, a zwłaszcza jeżeli życzą sobie Państwo usunięcia Państwa danych z listy dystrybucyjnej, lub życzą sobie Państwo wycofać zgodę lub zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych lub jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt elektronicznie lub pocztą na następujące adresy: rodo@loccitane.com.pl lub:

L’OCCITANE Polska Sp z.o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa, Polska
Ponadto, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych L’Occitane (IOD) wysyłając maila na następujący adres:
dpo@loccitane.com

Zapisz się na nasz newsletter, aby być na bieżąco ze specjalnymi ofertami od L’OCCITANE.

"discounts": {"pwp":{"products":["plyn-do-mycia-ciala-i-dloni-maslo-shea","plyn-do-mycia-ciala-i-dloni-maslo-shea-2","plyn-do-mycia-ciala-i-dloni-maslo-shea-1","mydlo-w-plynie-maslo-shea-roza-1","mydlo-w-plynie-maslo-shea-migdal","mydlo-w-plynie-maslo-shea-roza","mydlo-w-plynie-maslo-shea-lawenda","mydlo-w-plynie-maslo-shea-lawenda-2","mydlo-w-plynie-maslo-shea-rozmaryn","mydlo-w-plynie-maslo-shea-werbena","mydlo-w-plynie-maslo-shea-werbena-2","mydlo-w-plynie-maslo-shea-lawenda-1","mydlo-w-plynie-maslo-shea-werbena-1","mydlo-w-plynie-maslo-shea-wanilia","mydlo-w-plynie-lawenda-1"],"type":"pwp","heading":"OFERTA MIESIĄCA -40% TANIEJ","success":"Oferta","threshold":"179.0"},"scrub06":{"products":["peeling-pod-prysznic-migdal-2"],"type":"single_product","heading":"SCRUB06 - Summer Sale window until 03/07/2024","success":"PREZENT dla Członków Prowansalskiego Klubu Piękna","threshold":"339.0"},"kwiat06":{"products":["twoj-prezent-online-2","twoj-prezent-online-1","twoj-prezent-online-3"],"type":"gift_selector","heading":"WYBIERZ PREZENT","success":"Oferta","threshold":"359.0"}}